Skip to main content

Transparency Portal

Name and CIF/VAT

ESCOLA DE POSTGRAU I XARXA DE CENTRES D’INVESTIGACIÓ EN INTEL·LIGÉNCIA ARTIFICIAL,

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VALGRAI)

CIF: G16913162 | VAT: ESG16913162

Headquarters, Address and Contact

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – CAMI VERA, S/N, EDIFICI 3Q (1a Planta – Oficina 18) 46022 VALÈNCIA

Phone: +34 604 84 89 74  |  Mail: info@valgrai.eu

Activity Report 2024

Annual Accountablity Reports

Balance Sheet 2023

Income Statement 2023

Annual Report and Inventory 2023

(Available soon)

ValgrAI Structure

Agreements with universities